MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 59 00 711

0,00 €

Όροι Χρήσης

H Ιστοσελίδα www.megatools.gr έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία με την επωνυμία  « Χ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » με ΑΦΜ: 999879436 και ΔΟΥ: Αιγάλεω, η οποία ειδικεύεται στα βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα και εδρεύει στην οδό Προύσσης αριθμός 4 στο Αιγάλεω Αττικής, με σκοπό την άμεση ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα προϊόντα τα οποία προσφέρει σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας αποθεμάτων.

Οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας παρακαλούνται όπως διαβάσουν με προσοχή τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Κάθε φορά που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνούν ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύονται προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούνται να μην προχωρήσουν στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η « www.megatools.gr » δικαιούται να τροποποιεί/ανανεώνει/καταργεί μονομερώς  οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες Όρους - Προϋποθέσεις Χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους Όρους.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης, και συγκεκριμένα:

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η Ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Αντίστοιχα, καταβάλλει μέγιστη προσπάθεια ώστε ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links), ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες. Συγκεκριμένα, η Εταιρία αναλαμβάνει να ενημερώσει τους πελάτες της για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ  πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί  αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει λογισμικό προστασίας και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του. 

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

          Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων αυτής, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς των επισκεπτών/χρηστών κάποιων προσωπικών τους στοιχείων. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο (σταθερό ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμεί ο επισκέπτης/χρήστης), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα και στην περίπτωση που επιλέξει ο χρήστης/επισκέπτης οι πληρωμές να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεως καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της κάρτας του.

        Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

         Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην υπολογιστική συσκευή του χρήστη, δεν επεξεργάζονται ούτε εκμεταλλεύονται  οποιοδήποτε στοιχείο ή αρχείο από τον υπολογιστή του αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον εξοπλισμό του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση.

 

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ            

        Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, δεδομένα, προγράμματα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κ.λ.π.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της, και διέπεται και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

           Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας από Επισκέπτες/Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

          Για την πραγματοποίηση συναλλαγών απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή, αληθή, έγκυρα και πλήρη και αποδέχεται ότι η Εταιρία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

      Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, στο παρόν, αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα « www.megatools.gr» δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί προ οποιασδήποτε προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, θα εκτελούνται κανονικά. 

 

6. ΤΙΜΕΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Η Εταιρία μπορεί να αλλάξει τις τιμές και το είδος των προσφορών της κατά το δοκούν και χωρίς ενημέρωση. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οι προσφορές έχουν ισχύ για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες και κατά την ενεργή τους περίοδο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν έχουν ισχύ παρελθοντικές προσφορές. 

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

7.1 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

   Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία μέχρι τη στιγμή που θα ενημερωθεί για την αποστολή της παραγγελίας του. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται είτε μέσω e-mail, είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον χρήστη. Η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή κατά τη διάρκεια της αποστολής της . Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί, και ο πελάτης θέλει την ακύρωση της, τότε ο ίδιος επιβαρύνεται με τα κόστη μεταφοράς (αποστολή και επιστροφή της παραγγελίας)

 

7.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

  Αλλαγές στις παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές μετά την τιμολόγησή τους. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή μετά την τιμολόγησή της παραγγελίας, τότε θα υπάρξει ακύρωση της τελευταίας, με έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου και έπειτα θα μπορεί να προχωρήσει σε νέα παραγγελία. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί, και ο πελάτης θέλει την τροποποίηση της, τότε ο ίδιος επιβαρύνεται με τα κόστη μεταφοράς (αποστολή και επιστροφή της παραγγελίας)

 

7.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Επιστροφές προϊόντων/εμπορευμάτων γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης και εγκρίσεως από την Εταιρία και εφόσον συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή, με αποστολή τους στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος και χωρίς να έχει υποστεί φθορά.  Εμπορεύματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται. 

  

 8. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελίες και Αποστολές  προϊόντων /εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές  μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου. Οι παραγγελίες εκτελούνται εντός των εργασίμων ωρών 09:00πμ - 16:00μμ εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Το τιμολόγιο της παραγγελίας αποστέλλεται μαζί με τα προϊόντα. Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται από τις 14:00μ.μ. – 16:00μ.μ. σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα:

•  Όταν οι παραγγελίες λαμβάνονται μέχρι τις 14:00μ.μ., φορτώνονται την ίδια μέρα, δεδομένου ότι τα προϊόντα/εμπορεύματα είναι ετοιμοπαράδοτα, διαφορετικά ενημερώνονται από την εταιρία για την άμεση διαθεσιμότητα και αποστολή τους.

•  Όταν οι παραγγελίες λαμβάνονται μετά τις 14:00μ.μ., φορτώνονται την αμέσως επόμενη μέρα, δεδομένου ότι τα προϊόντα/εμπορεύματα είναι ετοιμοπαράδοτα, διαφορετικά ενημερώνονται από την εταιρία για την άμεση διαθεσιμότητα και αποστολή τους.

Η παράδοση των προϊόντων/εμπορευμάτων ολοκληρώνεται μέσα στις 2-3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους ανωτέρας βίας εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Ο κύριος τρόπος παραλαβής των προϊόντων/εμπορευμάτων της παραγγελίας είναι μέσω Εταιρίας ταχυμεταφορών (Courier) και κατ’ εξαίρεση και ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία η μεταφορά γίνεται από αυτήν.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του παραλήπτη-πελάτη.

Η παράδοση του προϊόντος/εμπορεύματος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία. Η παραγγελία επιτρέπεται να παραδοθεί σε τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου καταγράφονται από τον ταχυμεταφορέα ο οποίος, στην περίπτωση παράδοσης σε τρίτον, παρακρατεί και το έγγραφο της εξουσιοδότησης. Η υπογραφή του πελάτη  στο σχετικό Δελτίο Αποστολής ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη παράδοσης της παραγγελίας στον δικαιούχο και συνιστά αυτομάτως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών της Εταιρίας. 

 

9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 
    •  Με Αντικαταβολή 

Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, πληρώνετε με αντικαταβολή στη Μεταφορική εταιρία που θα σας την παραδώσει.
 

    •  Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Στο διαδικτυακό τόπο αναφέρονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί για κατάθεση, στους οποίους ο χρήστης μπορεί  να εξοφλήσει το ποσό  της παραγγελίας του. Ο χρήστης  πρέπει στη συνέχεια να αποστείλει το αποδεικτικό παραστατικό κατάθεσης είτε με e-mail, είτε με fax στον αριθμό 210-5900611. Με τη λήψη του e-mail/fax, η Εταιρία  επεξεργάζεται την παραγγελία, την ενεργοποιεί και δρομολογεί την αποστολή των  προϊόντων και εμπορευμάτων αμέσως.

 

 10. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει με ακρίβεια τους πελάτες της για την διαθεσιμότητα ή μη αυτών συνήθως πριν την παραγγελία. Αν κάποια από τα προϊόντα/εμπορεύματα που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, η Εταιρία θα επικοινωνήσει μαζί του, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα,  να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Το τυχόν υπόλοιπο τμήμα της παραγγελίας του θα εκτελείται κανονικά.

 

11. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όπου υπάρχουν επιπλέον έξοδα αποστολής ενημερώνεται άμεσα ο πελάτης και βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι τιμές που αναγράφονται στο διαδικτυακό τόπο δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α..

 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία σχετική με την εταιρία και τα πωλούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρίας στον αριθμό 210-5900711. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00π.μ. έως 16:00μ.μ. πλην αργιών). Τέλος, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@megatools.gr.

 

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από το παρόν διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή Όρου από την Εταιρία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος  δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, απεργίες κλπ.